Liskeshoeve

LISKESHOEVE

Creatief & Inspirerend

Liskesweg 2A
6031 SE Nederweert
erik@liskeshoeve.nl
marianne@liskeshoeve.nl

Project Bij-ZZZaak

Op initiatief van de Nederweertse natuurliefhebber Lei Reemers werd een aantal jaren geleden de stichting 'Bij-ZZZaak' opgericht. Samen met een groep vrijliigers werden vele initiatieven ontplooid om de wilde bijen te ondersteunen. Want het gaat niet goed met de solitaire (wilde) bijen in Nederland. Wilde bijen worden met uitsterven bedreigd, hetgeen een desastreus effect heeft op de natuur (en ook ons voedsel, omdat het overgrote deel van de landbouwproducten afhankelijk is van deze bestuivers).

Onlangs is de stichting overgegaan in een project dat wordt gedragen door een kleine groep vrijwilligers die zijn toegewijd aan het wel en wee van de wilde bijen. Op deze site lees je meer over dit project, met informatie over de solitaire bij en de activiteiten die in het Nederweertse worden ontplooid, en ook wat je zelf kunt doen om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de solitaire bij!

Er leven in Nederland maar liefst zo'n 360 bijensoorten, elk met een uniek uiterlijk en eigen levenswijze. In deze Bijenportretten is meer te lezen over een aantal groepen bijen, die samen een goed beeld schetsen van de diversiteit van de Nederlandse bijenfauna.

Solitaire ofwel wilde bijen zijn dé ideale hulptroepen om de honingbijen te helpen. Wanneer we onze tuinen ideaal inrichten voor solitaire bijen, ontstaan er 'bijen-oases', waarvan honingbijen, hommels en vlinders meeprofiteren.


Project Bij-ZZZaak in de prijzen

Groene Duim Bij-ZZZaak uit Nederweert heeft De Groene Duim ontvangen!

Een Groene Duim wordt uitgereikt aan een natuurheld. Deze groene held heeft zich op inspirerende wijze ingezet voor een groen buurtproject. Hierdoor gaan steeds meer mensen samen aan de slag met natuur en leefbaarheid in de buurt. De Groene Duim is een initiatief van het IVN.


Dankzij een bijzondere samenwerking tussen Bij-ZZZaak en de Vereniging Boeren van Nederweert komt onze stad tot bloei. Twintig agrariërs hebben samen maar liefst 15.000 m2 grond ingezaaid met bloemenzaad. Lees meer over dit mooie initiatief in dit interview.

Bij de betrokken percelen is dit bord geplaatst:

Boeren van Nederweert