Liskeshoeve

LISKESHOEVE

Creatief & Inspirerend


Liskesweg 2A
6031 SE Nederweert
erik@liskeshoeve.nl
marianne@liskeshoeve.nl

Bijen Oase

In de zomer van 2018 kreeg ik op één en dezelfde dag het bericht dat Trump heeft toegestaan dat gevaarlijke insecticiden die bijenpopulaties decimeren weer gebruikt mogen worden in natuurgebieden in de VS, en dat Bayer in beroep is gegaan tegen de uitspraak van het Europese gerecht over de toelating van de voor bijen uiterst giftige neonicotinoïden.

Ik heb toen het besluit genomen om de tuin rond de Liskeshoeve te gaan omturnen in een ecologische, insect-vriendelijke tuin. Er wordt niet meer gespoten, en ik ben al weken aan het buffelen om met de riek en de schep grote stukken grond met wilde planten en woekerend onkruid uit te graven en de grond te frezen, zodat er in het voorjaar bijen- en vlinderplanten geplant kunnen worden.

Nadat het ingrijpende besluit was genomen om de tuin rond de Liskeshoeve te veranderen in een ecologische tuin, afgestemd op de bijen, hommels, vlinders en vogels, is er veel veranderd. In de voormalige bloemenwijdes zijn in totaal zo'n 2.500 plantjes in de grond gezet, deels door splitsing van de bestaande planten in de borders.
In het voorjaar 2019 groeide alles dat het een lust was, maar ook het onkruid - en aangezien er niet meer met gif wordt gespoten, moest dat er steeds met de hand worden uitgehaald.... Maar het resultaat mag er zijn: alles groeit en bloeit, en het zoemt van de bijen en de hommels, en ook veel vlinders weten de weg naar de nectarkroeg Liskeshoeve te vinden:

klik op een foto voor een weergave in hoge resolutie.
Inmiddels is de Liskeshoeve één van de 'bijenoases' die zijn gerealiseerd in Nederweert dankzij de stichting Bij-Zzzaak:

Bijenoase