Vlinderpad

LISKESHOEVE

Creatief & Inspirerend

Liskesweg 2A
6031 SE Nederweert
erik@liskeshoeve.nl
marianne@liskeshoeve.nl

De Vlinderpaât

In 2014 is "De Vlinderpaât" gerealiseerd. Een 3 km lang wandelpad vanaf het centrum van Nederweert naar de levende tuin van de zorgboerderij Bosserhof. De route start bij het zorgcentrum St. Joseph en wordt aangegeven met groene bordjes waar een vlinder op staat. Langs het pad zijn vlinderstruiken geplant in het openbare groen van de gemeente, bij appartementencomplexen van de Woningvereniging Woonik Nederweert en bij particulieren in de tuin. De eigenaren stellen deze vlindertuin 7 zondagen per jaar van 10.00-12.30 uur voor publiek of op afspraak: info@zorgboerderij-bosserhof.nl.

Vlindertuin
In de vlindertuin is een kast gemaakt waarin de rupsen van de koninginnenpage geplaatst worden. Na het verpoppen mogen de deelnemers van de zorgboerderij de koninginnenpage in de vlindertuin plaatsen. Het is inspirerend te zien, hoeveel vreugde deze mensen hieraan ontlenen. Bij een bezoek aan de "Bosserhof" door Lei Reemers en Truus van Gog ontstond het idee om "De Vlinderpaât" aan te leggen naar deze vlindertuin. Het pad is in eerste plaats bedoeld om de bewoners van het zorgcentrum St. Joseph en senioren van de appartementen-complexen (andere wandelaars zijn natuurlijk ook van harte welkom) te laten genieten. Genieten van een pad waarlangs veel vlinderminnende planten staan, naar de feeërieke tuin van "Bosserhof".

Startpunten
"De Vlinderpaât" heeft twee startpunten, te weten het zorgcentrum St. Joseph en de "Antoniusveste"aan het Sint Antoniusplein. Het pad is gemarkeerd met bordjes waarop een vlinder te zien is. De lengte van "De Vlinderpaât" is circa 3 kilometer. Langs "De Vlinderpaât" zijn diverse Buddleja's oftewel vlinderstruiken geplant, hieruit haalt de vlinder zijn nectar. Er zijn verschillende kleuren Buddleja's zoals paars, blauw, wit, geel, en rose. En er zijn lage halfhoge en hoge vlinderstruiken. Andere interessante "nectarplanten" zijn ijzerhart, beemdkroon, sleutelbloem, damastbloem, herfstaster en Koninginnekruid. De vlinder, bijvoorbeeld de koninginnenpage, houdt van venkel en legt daarop zijn eitjes. De rups voedt zich ook met deze venkel, zo heeft iedere vlinder zijn eigen favoriete plant, de zogenaamde waardplant.

Vlinderactiviteiten
"DeVlinderpaât" past overigens perfect in de vlinderactiviteiten die in de gemeente Nederweert plaatsvinden. Bijvoorbeeld "De Vlinderwerkgroep Nederweert" inventariseert al vele jaren de vlinderpopulatie in de gemeente. Deze data gaan naar "De Vlinderstichting" voor wetenschappelijk gebruik. Dit werk wordt in de zomer verricht door vrijwilligers, die in de winter geschikte biotopen voor zeldzame vlindersoorten creëren. In Nederweert komen circa 25 soorten dagvlinders voor, zoals citroentje, landkaartje, dagpauwoog en icarusblauwtje, daarnaast ook de zeldzame kleine ijsvogelvlinder. Ook op de eigendommen van Het Limburgs Landschap; Staatsbosbeheer en Natuurmomenten worden in overleg met deze natuurorganisaties allerlei activiteiten ten behoeve van de vlinderpopulatie uitgevoerd. U kunt hierbij denken aan "De Groote Peel", "Sarsven en de Banen" en "Het Weerterbos.

Eind maart/begin april t/m/ eerste zondag van oktober start weer een nieuw seizoen "De Vlinderpaât". Iedere zondagmorgen gedurende de zomertijd is de tuin van de Bosserhof geopend en bent u van harte welkom om de tuin te bekijken. Ruim 20.000 m2 groot, verschillende hoekjes, kippen, alpaca's, een koninginnenpage-kweekkast waar de ontwikkeling van eitje tot vlinder te zien is (zodra het een vlinder is, wordt hij vrijgelaten), ook voor kinderen is er genoeg te zien. Voor een kopje koffie / thee met iets lekkers en een gezellig praatje bent u van harte welkom. We zijn geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur en verzorgen ook (gratis) rondleidingen.