Liskeshoeve

LISKESHOEVE

Creatief & Inspirerend

Liskesweg 2A
6031 SE Nederweert
erik@liskeshoeve.nl
marianne@liskeshoeve.nl

Activiteiten Bij-ZZZaak

Project Bij-ZZZaak richt zich op het creëren van een lint met verschillende leefomgevingen voor de solitaire bijen binnen de gemeente Nederweert. Binnen dit lint worden in het openbaar groen op verschillende locaties bijenbiotopen aangelegd met daarin kunstwerken die fungeren als bijenhotels. Deze kunstwerken worden ontworpen door lokale kunstenaars en vervolgens voor een groot gedeelte gemaakt bij openluchtmuseum Eynderhoof.


Op diverse plaatsen in Nederweert en omgeving zijn stroken met een bloemenmengsel van wilde bloemen ingezaaid. De (solitaire) bijen, maar ook de vlinders zullen met al deze stroken in hun nopjes zijn.

Een belangrijke doelstelling van project Bij-ZZZaak is om de solitaire bij onder de aandacht te brengen van iedereen, zodat dit prachtige en nuttige beestje geholpen wordt om te overleven. Door tuinen, groensingels en bermen zo in te richten dat er een beter leefklimaat ontstaat, kun je er al voor zorgen dat bijen beter kunnen gedijen. Dit kan eenvoudig door elementen aan te leggen waar ze graag in huizen met daaromheen voldoende planten en bloemen als voeding, zogenaamde bijenbiotopen.

Zoals uit recent onderzoek is gebleken, kan het plaatsen van steeds meer bijenkasten juist contraproductief werken. Als we meer bijen willen, dan moeten er niet meer bijen-kasten neergezet worden, maar dan moet er iets veranderen aan de tuinen en velden. Kortom: er moeten meer 'bijen-oases' voor de wilde bijen komen!

Solitaire bijen maken hun nestjes in o.a zand, leem en klei, kruimelige voegen van oude muren, oud hout, verlaten slakkenhuisjes, gallen, plantenstengels als braam, bamboe en riet, kevergangen en in boorgaten. Wanneer je ervoor zorgt dat er in je tuin van dit soort elementen zijn en dat er voldoende planten en bloemen zijn waar bijen blij van worden, kun je ze dus eenvoudig helpen. Dus in je eigen tuin kun je met kleine aanpassingen deze solitaire bijen helpen. Even ter info: ze steken niet!


Burgemeester Birgit Op de Laak heeft op 17 oktober bij een werkbezoek aan basisschool De Bongerd mede de schop in de grond gestoken, voor het planten van vlinderstruiken, fruitboompjes en fruitstruiken. In het voorjaar volgen diverse vaste bijenplanten. De geplaatste groentebakken worden naderhand gevuld met groente in de vorm van zaai- en pootgoed. Ook dit is een leerproces voor de kinderen.