Liskeshoeve

van bouwval tot droomhuis

vrijdag 27 juni 2008

In de put?

Gisteren is een grondonderzoek uitgevoerd in verband met het bepalen van de draagkrachtige laag voor de fundering voor de nieuwe Liskeshoeve. Overal is binnen de verkende diepte een vaste zandlaag aangetroffen. Deze vaste zandlaag tekent zich zeer duidelijk af door de geel-witte kleur. Daarboven is veelal bruin-geel zand aanwezig met enige humus sporen. Deze laag is onvoldoende drukvast, en er zal dus grondverbetering moeten plaats vinden om te voorkomen dat de Liskeshoeve gaat verzakken.

De grondwerker moet de hele bouwput in ieder geval uitgraven tot aan het wit-gele zand. De zandlaag welke verleden jaar op het maaiveld is aangebracht na de sanering van de vervuilde grond is dermate afwijkend van de vaste zandlaag dat deze niet geschikt is voor de juiste grondverbetering.

De grondverbetering zal worden uitgevoerd met wit/geel zand. Deze wordt aangebracht in lagen van maximaal 25 cm en door kruislings verdichten ontstaat een goed verdicht zandpakket. De grondverbetering wordt gecontroleerd met een handsondeeraparaat: de minimale conusdruk moet 40 kg/cm² zijn op een diepte van circa 200-300 mm.

Als de gehele bouwput op hoogte is gebracht en de grondverbetering is aangebracht, wordt het geheel nog een keer afgetrild met een trilplaat.
Zo zie je - er komt toch nog heel wat bij kijken voordat we vaste grond onder de voeten hebben!

woensdag 25 juni 2008

Situering van de gebouwen

Aan de vooravond van de bouw dient uiteraard de exacte positie van de gebouwen op het terrein te worden vastgesteld en aangegeven. De locatie van de gebouwen dient aan bepaalde gemeentelijke richtlijnen te voldoen, en ook vanuit architectureel oogpunt is een juiste situering van hoofdgebouw en bijgebouw natuurlijk essentieël.


Dus gisteren is in aanwezigheid van de architecten de uiteindelijke positie van de opstallen vastgesteld. Hiertoe kwam de aannemer met een revolutionair landmeetsysteem opdraven: de Leica Smart Station met ingebouwde GPS.

Hoe ging dit in z'n werk? De digitale plattegrond van het terrein met de beoogde positie van de gebouwen was al ingevoerd in het systeem. Het SmartStation werd op een willekeurig plek op het terrein opgesteld, waarn de GPS nauwkeurig de positie van het basisstation bepaalde. Hierdoor kon het station verder functioneren als referentiepunt voor de coordinaten van de gebouwen. Vervolgens liep een medewerker met een stok met een antenne erop over het terrein.

Je zag dat de SmartStation uit zichzelf meedraaide om steeds een kaarsrechte verbinding met de antenne te houden om met behulp van een laser de exacte afstand van de stok tot het basisstation te kunnen meten. Na het instellen van de apparatuur was het uitzetten van de hoekpunten van de gebouwen op het terrein snel voor elkaar.

Mede gezien de positie van de bomen ten opzichte van het bijgebouw, werd besloten om de hele boel een metertje op te schuiven, en toen konden de defintieve paaltjes in de grond.

Nog een kwastje oranje verf om te voorkomen dat ze over 't hoofd worden gezien en worden omgeploegd - laat nu de bouw maar beginnen!

woensdag 18 juni 2008

Bescherming tegen zonnebrand

Een beuk wordt vanwege zijn gladde bast en het zacht behaarde jonge blad en zijn schitterende herfstkleur ook wel 'koningin van het bos' genoemd. Het wortelstelsel van de beuk is zeer oppervlakkig en zoals zovele bomen leeft de beuk samen met bodemschimmels die de groei bevorderen. Hij is zeer gevoelig voor veranderingen in de lucht- en waterhuishouding van de bodem, zijn herstellingsvermogen is gering.

Directe zonneschijn op de stam is riskant voor beuken. De dunne bast droogt sterk in, barst en laat los wat op den duur dodelijk kan zijn voor de boom. Doordat de rij dennebomen nu weg is, worden de 3 beuken nu ineens blootgesteld aan rechtstreekse bestraling, en bestaat er voor de bomen grote kans op zonnebrand. We hebben onze beuken hiertegen beschermd door de stammen met jute te omwikkelen.

Voor een kunstmatige noodgreep is het eigenlijk niet eens zo lelijk...

zondag 1 juni 2008

Wat een uitzicht!

De afgelopen dagen is de wildernis duchtig aangepakt, met een onmiskenbaar positief effect. Met name de verwijdering van de dichte rij dennenbomen heeft de boel opengebroken, waardoor er weer een prachtig uitzicht is ontstaan. Onder leiding van hovenier Dave Slot is er hard gewerkt om het terrein op te schonen. Met bossen tegelijk verdwenen de overtollige takken in de container:

Bruikbaar hout voor de open haard is in kleinere stukken gezaagd en in een hoek van het terrein op een grote hoop gegooid. Dus we hebben alvast een flinke voorraad openhaardhout! Hoewel er natuurlijk nog veel werk verzet moet worden, zie je nu al hoezeer het hele terrein opfleurt, bomen krijgen eindelijk wat ruimte en lucht, en we genieten nu al van het mooie uitzicht!