Liskeshoeve

van bouwval tot droomhuis

vrijdag 27 juni 2008

In de put?

Gisteren is een grondonderzoek uitgevoerd in verband met het bepalen van de draagkrachtige laag voor de fundering voor de nieuwe Liskeshoeve. Overal is binnen de verkende diepte een vaste zandlaag aangetroffen. Deze vaste zandlaag tekent zich zeer duidelijk af door de geel-witte kleur. Daarboven is veelal bruin-geel zand aanwezig met enige humus sporen. Deze laag is onvoldoende drukvast, en er zal dus grondverbetering moeten plaats vinden om te voorkomen dat de Liskeshoeve gaat verzakken.

De grondwerker moet de hele bouwput in ieder geval uitgraven tot aan het wit-gele zand. De zandlaag welke verleden jaar op het maaiveld is aangebracht na de sanering van de vervuilde grond is dermate afwijkend van de vaste zandlaag dat deze niet geschikt is voor de juiste grondverbetering.

De grondverbetering zal worden uitgevoerd met wit/geel zand. Deze wordt aangebracht in lagen van maximaal 25 cm en door kruislings verdichten ontstaat een goed verdicht zandpakket. De grondverbetering wordt gecontroleerd met een handsondeeraparaat: de minimale conusdruk moet 40 kg/cm² zijn op een diepte van circa 200-300 mm.

Als de gehele bouwput op hoogte is gebracht en de grondverbetering is aangebracht, wordt het geheel nog een keer afgetrild met een trilplaat.
Zo zie je - er komt toch nog heel wat bij kijken voordat we vaste grond onder de voeten hebben!

0 reacties:

Een reactie plaatsen

Links naar dit bericht:

Een koppeling maken

<< Startpagina