Liskeshoeve

van bouwval tot droomhuis

zondag 20 juli 2008

Zand erover!

Op de laatste dag voor de bouwvak is er nog een hoop werk verzet op de bouwplaats. Alle muurtjes van het fundament staan er, en de tussenliggende ruimte is netjes opgevuld met zand. Hier staat Marianne in de keuken, en kijkt naar het fundament voor de open haard in de woonkamer:

Onze toekomstige buurman Truijen stond z'n heg te knippen, en kwam snel het trappetje af om kennis te maken met oma Rijvers:

Ook zijn er nog een paar bomen weggehaald, en wat ander overbodig spul weggehaald - dus we kunnen opgeruimd de vakantie in!

woensdag 16 juli 2008

Het fundament is gelegd...

De heftige regenval van vanmorgen heeft de bouwvakkers er niet van weerhouden om flink op te schieten met het fundament van de Liskeshoeve.
De contouren van de verschillende ruimtes beginnen zich nu toch duidelijk af te tekenen, hoewel het altijd kleiner lijkt dan het straks in werkelijkheid gaat worden.

Om te voorkomen dat straks vocht optrekt, wordt er een waterdichte folie tussen de stenen meegelijmd:

Dus 't begint nu echt serieus ergens op te lijken!

zaterdag 12 juli 2008

Beton storten

Nadat de randen en de bodem van de fundatiesleuven zijn bedekt met stevig plastic en op de bodem de bewapening is aangebracht, zijn gisteren de beton wagens gekomen om het zaakje vol te storten met beton. Het was vrijdag een drukte van belang op de Liskesweg, met drie vrachtwagens met grote ronddraaiende betonmolens van 15m3 op hun rug:

Met een op afstand bediendbare slurf werd de mortel in de gangen gebracht, tot een nauwkeurig bepaalde hoogte. Meteen werd het goedje goed uitgesmeerd door de mannen achter de 'betonspuiter':

En nu ben ik nog vergeten iets te vragen aan de chauffeur van de betonwagen. Ik begrijp dat het beton rondgedraaid moet worden in de molen om ontmenging van de betonspecie te voorkomen, maar ik ben er nog niet achter hoe lang het beton nu eigenlijk vloeibaar blijft in de molen. Zal toch wel enkele uren moeten zijn, want stel je voor dat de vrachtauto in de file terechtkomt, of met pech komt te staan....

maandag 7 juli 2008

Archeologische vondst

Gisteren is bij het graven van de sleuven voor de fundering van de Liskeshoeve een bijzondere vondst gedaan. Bij graafwerkzaamheden kwam een oude verweerde munt tevoorschijn, en na een grondige schoonmaakbeurt in het Eynderhoof museum bleek het te gaan om een munt uit de Romeinse tijd. Marianne wijst aan waar de oude munt is gevonden:


Nu zijn er eind verleden jaar in het kader van de uitbreiding van het bedrijventerrein Pannenweg al aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een Romeinse nederzetting op Kampershoek en Rosveld. Archeologen zijn nu aan de hand van deze opzienbarende vondst in Schoor tot de conclusie gekomen dat er op de plaats van de Liskeshoeve sprake geweest moet zijn van een boerenerf uit de Romeinse tijd.


Volgens de archeologen wijst de typische doolhofstructuur die in de grond is aangetroffen erop dat hier in het verleden agrariërs hebben gewoond. Volgens de Rijksdienst voor Ouderwets Bodemonderzoek (ROB) komt de bouw van de nieuwe Liskeshoeve waarschijnlijk niet in gevaar door de opgravingen.

donderdag 3 juli 2008

De uil zat op het bouwbord

Met de start van de bouw wordt er binnenkort een bouwbord opgesteld, waarvoor onze architect dit ontwerp heeft gemaakt. Bovenaan komt deze impressie met de nieuwe Liskeshoeve vanuit drie gezichtspunten in een afmeting van 3 bij 1,2 meter, met daaronder stroken van 3m bij 15 cm voor de deelnemende bedrijven. Een hele stellage, maar volgens Maurits mag dat ook wel voor een bijzonder project zoals de Liskeshoeve.

Ik heb nog wel een aanvulling op de layout voorgesteld. Wij zouden het fantastisch vinden als de nieuwe Liskeshoeve zou worden uitgekozen door een uilenpaar om een paar uilskuikens uit te broeden. Onze overbuurman vertelde dat er al een tijd een uil rondzwerft, helaas zonder partner. Dus ik heb Maurits gevraagd om op het bouwbord het silhouet van een uil te plaatsen, zodat toevallig passerende partners voor onze solitaire uil op een idee worden gebracht. Je weet ten slotte maar nooit hoe een koe een haas vangt....

woensdag 2 juli 2008

Vaste grond

Inmiddels is de bouwput opgevuld met 'drukvast' geel zand, en met een trilmachine aangetrild tot een stevige laag die voldoende sterk is om de nieuwe Liskeshoeve te kunnen dragen. Ook de locatie voor het bijgebouw is uitgegraven, en weer opgevuld met een stevig zandpakket.

Rondom de bouwplaatsen is met een houten hekwerk de hoogte van de fundering aangegeven. De richtlijn voor de hoogte van de fundatie boven het straatniveau is 1 à 2 cm per meter afstand tot de kruin van de weg. In ons geval komt de fundering dan tussen de 15 en 30 cm boven de Liskesweg te liggen. Hierdoor wordt in ieder geval een goede afwatering gewaarborgd.

De voorgenomen hoogte van de fundering wordt aangegeven door de horizontale planken rond de bouwput. We hadden ons eigenlijk van tevoren niet gerealiseerd dat het zo hoog zou worden... Er zal dus nog wel wat extra grond nodig zijn voor een glooiende afloop naar de tuin.

Komende vrijdag wordt de uiteindelijke locatie, alsmede de hoogte van de fundering van zowel hoofdgebouw als bijgebouw definitief vastgelegd. Dus nog een beetje passen en meten, en dan gaat het bouwen echt van start!