Liskeshoeve

van bouwval tot droomhuis

woensdag 30 april 2008

Vrijmarkt

Toch wel een uitkomst, zo'n Koninginnedag. Heb ik een partijtje 2e hands zwarte dakpannen waar ik geen kant mee op kan. Dus ik met een voorbeeld exemplaar naar de vrijmarkt, en roep: "Dakpannen te koop, wie maakt me los?" Komt er waarempel iemand die ze allemaal wil hebben, zo'n slordige 10.000 stuks! Op mijn vraag: "Gaan ze zo mee, of moet ik ze inpakken?", krijg ik het antwoord: "Nee, is niet nodig - ik pak ze er zelf wel even vanaf!". En binnen de kortste keren is de oude Liskeshoeve een echte doorzonwoning geworden:
Daar ben ik toch even mooi vanaf gekomen, toch?

Kipbelasting?

Een week of wat geleden hadden we ons al enigszins in de wereld van het pluimvee begeven door de omschrjving van de nieuwe Liskeshoeve als 'kloek'. Nu heb ik van onze architect een lijvig rapport over de stabiliteit en sterkte van de constructie toegestuurd gekregen, en loop ik tegen de term 'kipbelasting' aan. Nu lijkt het me wel aardig om straks een paar sierkippen rond te hebben stappen, maar niet als onze regering de kip gaat beschouwen als de volgende melkkoe....
Waar hebben we het over? Nadere beschouwing leert dat 'kipbelasting' een gebruikelijke term is in de constructieleer. Het is een instabiliteits-verschijnsel, en komt meestal voor in de combinatie met 'knikken'. Knikken is het buigen van een staaf door een belasting in de lengte- of breedterichting. Kippen is het zijdelings uitbuigen van de staaf loodrecht op de lengte-as samen met het verdraaien om de lengte-as. Het verschil tussen beide belastingen laat zich goed uitleggen met het voorbeeld van een plank over een sloot. Als je de plank plat legt, buigt hij ver door als je erop gaat staan. Als je hem dwars neerlegt, is hij dikker en buigt minder ver door. Maar als je op de smalle kant staat, kipt hij. Hij wijkt uit in horizontale richting en kiept om, roteert. Kippen is dus een buigbelasting.

Als een staaf te ver kipt of knikt, breekt hij, dus bij berekeningen van de constructie moet met deze principes rekening worden gehouden. En omdat ze bij bepaalde belastingen interactie vertonen, is de sterkteberekening verre van eenvoudig.

Het verschijnsel knik is reeds lang bekend en uitvoerig onderzocht. Al in 1729 stelde Petrus van Musschenbroek dat de sterkte van een staaf belast op druk evenredig is met de inverse van het kwadraat van de lengte. Vijftien jaar later kwam Euler met zijn bekende knikformule die nog steeds als basis dient voor stabiliteitsberekeningen. Kip is een stuk lastiger te beschrijven. Hiervoor dient de eigenwaarde van een stelsel van drie differentiaalvergelijkingen gevonden te worden, en dat vraagt in veel gevallen om uitgebreid rekenwerk met reeksontwikkeling. Tegenwoordig kunnen eindige-elementenpakketten (zoals het door ons adviesbureau gebruikte pakket MatrixFrame) dat monnikenwerk snel uitvoeren.

Uit alle berekeningen blijkt dat de nieuwe Liskeshoeve bestand is tegen alle permanente en veranderlijke belastingen zoals storm en een flink pak sneeuw op het dak. Een hele opluchting!


donderdag 24 april 2008

De sloop is begonnen


Vanmorgen vroeg zijn de slopers aan 't werk gegaan! Vooraf hadden de slopers nog netjes gevraagd om de sleutel van de voordeur, maar binnen de kortste keren had je echt geen sleutel meer nodig om binnen te komen....

Alvorens de slopers met groot materieel de oude Liskeshoeve een kopje kleiner gaan maken, moet eerst het interieur het ontgelden.

Overal hangen losse leidingen, en er ligt al flink wat puin op de grond. Al werkend ontstaan er hier en daar interessante doorkijkjes....

Later vandaag heeft de aannemer ook een afsluitbare put gemaakt voor een tijdelijke watervoorziening tijdens de bouw. Als het goed is komt de gemeente binnenkort om de waterleiding weg te halen voordat het ruige werk echt gaat beginnen.


dinsdag 22 april 2008

Gered van de slopershamer

Deze week is het zover: de oude Liskeshoeve wordt met de grond gelijk gemaakt. Volgende week zal het er op de Liskesweg heel anders uitzien. Wij passeren dan een belangrijke mijlpaal, want dan kunnen we al onze energie richten op de nieuwe Liskeshoeve. Dan gaan we iets nieuws creeƫren, in plaats van bezig te zijn met een scala van bouw-, sloop- en kapvergunningen.

Vanmorgen heb ik samen met toekomstige dorpsgenoot Hans Hofstede nog wat dakpannen van de slopershamer gered, ten behoeve van een bijgebouwtje van de (afgelopen zaterdag geopende) theedrinkerij en Bed & Breakfast 'Hof van Schoor'.

Daarna hebben we nog wat openhaardhout veilig gesteld, en dat was 't wel zo'n beetje. Ik zei nog tegen Hans: "als je nog iets ziet wat je kunt gebruiken, ga tekeer!". En bij het wegrijden zag hij het oude toegangshek staan, en dat bleek goed bruikbaar om op 't Hof van Schoor al te opdringerige hangbuikzwijnen en bokken van elkaar te kunnen scheiden. Dus hup erbij, op de aanhanger!

zaterdag 12 april 2008

Inmeting

Met al die aandacht voor het hoofdgebouw zou je vergeten dat de Liskeshoeve op een perceel staat dat opnieuw moet worden ingericht. Deze 'groene ruimte' moet uiteraard in verhouding staan met het gebouw, en derhalve hebben we een landschapsarchitect ingeschakeld die in overleg met onze architecten een plan gaat maken voor de tuin.
Een tuinontwerp begint met een nauwkeurige inmeting van het bestaande terrein, met alles wat er nu op te vinden is. Het resultaat van de landmeting is een plaatje met alle hoogtes, en de exacte positie van alle objecten, met name uiteraard bebouwing en bomen:


Het belangrijkste instrument van de landmeter is the theodoliet, een precisie-instrument voor het meten van horizontale en verticale hoeken met grote nauwkeurigheid. De eerste landmeters werden zo'n 130 jaar geleden aangesteld, en die maakten gebruik van prachtige instrumenten, zoals deze antieke theodoliet. In essentie is dit optisch-mechanische toestel niet meer dan een kijker die draait om een verticale en een horizontale as. Met behulp van de ingebouwde waterpas wordt het toestel waterpas gezet. Op de beide assen zit een systeem dat toelaat de waarde van de hoek af te lezen, en bij oudere toestellen gebeurde dat met een ringvormige glasplaat waarin een verdeling is aangebracht en waarop met behulp van een index en afleesinrichting de waarde wordt gelezen.

Tegenwoordig gebruikt de landmeter geavanceerde digitale apparatuur, zoals de tachymeter: een combinatie van een theodoliet, hoogtemeter en afstandsmeter. Voor het meten van afstanden wordt gebruik gemaakt van infrarood licht. De X, Y, en Z-coƶrdinaten worden door het meetstation zelf berekend - scheelt weer een hoop rekenwerk, en het inmeten van een perceel zoals dat van de Liskeshoeve is in een paar uur gepiept!

dinsdag 8 april 2008

Kloek

We hebben inmiddels alle vergunningen binnen, en zitten nu in de afrondende beraadslagingen van bouwfase II. Bij de besprekingen laat Maurits opvallend vaak het woord 'kloek' vallen als het om het uiterlijk van de Liskeshoeve gaat. Ik verdenk 'm ervan dat hij mij daarmee een hint geeft voor de weblog, en of dat nu zo is of niet: de nieuwe Liskeshoeve wordt inderdaad een kloeke langsgevel-boerderij nieuwe stijl.
Naast moederkip heeft volgens de Dikke van Dale kloek de betekenis van: "groot en flink van uiterlijk". Hoewel het hoofdgebouw niet niet bepaald een object is dat je over 't hoofd ziet, heeft het kloeke wat mij betreft meer betrekking op de uitvoering dan de maatvoering. Geen uitbundige tielerantijnen, en we houden ons verre van kneuterigheid of oubolligheid. Nee, de Liskeshoeve zal zich niet onplezierig opdringen, dankzij een verfijnde stoerheid van het ontwerp:

Kloek, toch?