Liskeshoeve

van bouwval tot droomhuis

donderdag 25 december 2008

Kerstreces

De zoldervloer ligt er zo te zien netjes bij na een nacht vlinderen:

Vanwege de weersomstandigheden, is het uitgraven van de vijver helaas niet meer gelukt voor het kerstreces. Volgend jaar beter, zullen we maar zeggen. Voordeel is dat we nu nog wel een overzichtsfoto kunnen maken van de nieuwe Liskeshoeve vanuit de punt van de tuin:

We wensen alle lezers een fijne kersttijd!

woensdag 17 december 2008

De eenzame vlindermachine

Het was weer behoorlijk spannend vandaag. Al om 7u 'sochtends werd al begonnen met het beton storten op de 2e verdiepingsvloer en het bijgebouw, en toen regende het al. De rest van de ochtend bleef het grijs en miezerig weer. Ik hield m'n hart vast voor het weer later op de dag, want regen in de laatste afwerkingsfase kan het beton beschadigen zoals putjes en een brosser poreus oppervlak. Het regenwater zorgt voor een buitenmaatse water/cement ratio aan het oppervlak waardoor er geen voldoende hydratatie kan plaatsvinden en er dus ook geen normale doorharding is.

Het bleef de hele dag een beetje miezerig en mistig weer, en rond zes uur ging ik nog even langs op de bouwplaats om polshoogte te nemen. Er bleek net een pauze te zijn in het afwerken, want de vlinderaars lagen een dutje te doen in de vrachtwagen. Gelukkig zagen de vloeren er goed uit, en op de 2e verdieping heb ik een foto gemaakt van een eenzame vlindermachine. Nooit gedacht dat zo'n machine zich zo fotogeniek zou tonen!

Gisteren is er op de zolderverdieping nog gewerkt aan het leggen van de vloerverwarming en het omleggen van een aantal pvc-buizen die op de verkeerde plaats naar boven kwamen. Maar onder het toeziend oog van onze hoofdaannemer André is alles nog juist op tijd gereed gekomen!


dinsdag 16 december 2008

Aanleg van de vijver

Het is de bedoeling alleen de ruimte rond de gebouwen te cultiveren, en de rest van de tuin te transformeren in een stukje Peel landschap, inclusief een ven. Het ontwerp van dit deel van de tuin is weergegeven in onderstaande schets:


Een bijzonder element in dit ontwerp is de natuurlijke vijver, die wordt uitgegraven in het terein volgens een wat grillig patroon. Om het natuurlijke karakter van de vijver te benadrukken, is gekozen voor een (gedeeltelijke) bedekking van de vijverbodem met löss. Löss is siltige leem, na de ijstijden afgezet in Zuid-Limburg. Door de vrijwing van vastgevroren stenen in gletsjers over stenige bodem, is destijds een fijn poeder is ontstaan, het basismateriaal voor löss.

Nu is het aanleggen van een natuurlijk vijver met leem of klei geen sinecure. Het valt vaak niet mee om de vijver voldoende waterdicht te krijgen. De leem mag niet uitdrogen, derhalve is het niet wenselijk als de vijver geheel of gedeeltelijk droogvalt in een droge periode. En mocht een mol het in zijn hoofd krijgen om de leemvijver aan een nader onderzoek te onderwerpen, dan is het ook snel over met de pret.

Om de waterdichtheid van de leem te verhogen, en tevens te voorkomen dat de zaak uitdroogt, worden er soms bentonietkorrels aan de leem toegevoegd. Een andere mogelijkheid is om een combinatie leem + folie toe te passen. Langs de oevers komt dan een ondiep, licht schuin aflopend plateau dat wordt bedekt met leem met daaronder deels folie, en vervolgens gaat het dan steiler naar het diepere gedeelte met alleen folie. Om te voorkomen dat de leem afschuift naar het dieper gelegen stuk, wordt een riggel aangebracht op de overgang van ondiep naar diep.


Op dit overzicht is de ven te zien met een aantal kleuren: eerste bruin is leem zonder folie, volgende kleur bruin is leem mét folie, en het blauwe is alleen folie. De bruine vlekken tussen de bomen zijn natuurlijke heuveltjes die we gaan maken met de grond die vrijkomt uit de vijver.

Het uitgraven van de vijver, het lassen van de folie, en het aanbrengen van de leem moet bij voorkeur geschieden in één aaneengesloten sessie. Hiervoor hebben we drie dagen zonder (veel) regen nodig, met een temperatuur boven de 5 graden. Een wat moeizame combinatie in de winter, dus we richten een gezamenlijk verzoek aan de weergoden voor drie dagen goed vijveraanlegweer!

zaterdag 13 december 2008

Opa, kijk ik vond op zolder

Net als een tijdje terug op de eerste verdieping, wordt de zolderververdieping in rap tempo volgestouwd met leidingen en buizen. In het midden van de tweede verdieping komt een technische ruimte, gedeeltelijk weggewerkt achter het knieschot. Je ziet nu al op die plaats een concentratie van PVC pijpen die straks gaan uitmonden in de schakel & patch kasten:

Grappig detail is dat je nu op de zolder heen en weer kunt lopen tussen de twee trapgaten. Straks is dit ook de enige manier om inpandig van voor (kantoorruimte) naar achter (woonruimte) te komen.

Op diverse plaatsen zijn doosjes geplaatst om straks een uitsparing in het beton te creëeren voor b.v. spotjes. Helaas was er ook al een gat gemaakt voor een speaker in het plafond van de sauna, terwijl vanwege tekortschietende hittebestendigheid van de speaker al eerder was besloten de speakers lager in de wand van de sauna weg te werken. Maar ja, dat soort dingen gebeurt in de bouw, zeker met een complex gebouw zoals de Liskeshoeve.

woensdag 10 december 2008

De zoldervloer

Afgelopen vrijdag was alles in gereedheid gebracht voor het aanbrengen van de betonplaten voor de tweede verdieping:

Inmiddels zijn de vloerplaten gelegd, en wordt er druk gewerkt op de zolderverdieping aan de bekisting voor de betonnen vloer:

Ook de voorzijde van de Liskeshoeve vordert gestaag. Het stalen profiel waar straks de overhangende glaspui in/aan komt te hangen, is ook al aangebracht:

En ook is er gewerkt aan de vloer van het bijgebouw. Hieronder een kiekje van het bijgebouw vanaf de 2e verdieping van het hoofdgebouw:

Het is de bedoeling dat de zoldervloer en de vloer van het bijgebouw tegelijk worden gestort en gevlinderd, en nog wel voor de Kerst...

woensdag 3 december 2008

U kunt nu even spoelen...

Het boren van de brongaten voor de verticale warmtewisselaars ten behoeve van de warmtepomp is in volle gang. Door een groot aantal buizen van zo'n 5 meter één voor één aan elkaar te koppelen wordt de boorkop tot op de gewenste diepte gebracht.

De watervoerende laag bleek maar liefst 112 meter onder de grond te zitten, dus daarvoor moesten toch zo'n 25 buizen aan elkaar worden gekoppeld...

Het boorgat moet worden opgevuld met schoon vulmateriaal met voldoende thermische prestatie. Bij het doorboren van waterscheidende lagen, moet de waterscheiding worden hersteld door het aanbrengen van water-bentoniet of bentoniet/kleikorrels. Ter voorkoming van verontreiniging moet ook de bovenste 3 meter worden afgedicht met dit materiaal.

Uit elke bron komen twee leidingen, voor de aanvoer en afvoer van ethyleenglycol. De leidingen worden via een sleuf naar de technische ruimte gevoerd, alwaar straks de warmtepomp wordt opgesteld.