Liskeshoeve

van bouwval tot droomhuis

woensdag 26 september 2007

Vervuilde grond!

Inmiddels is het voorlopige koopkontrakt getekend, waarbij wij als voorwaarde een schone grond verklaring hebben laten opnemen. Want op veel plaatsen in en rondom de Kempen zitten zinkassen in de grond of liggen ze nog aan de oppervlakte. Zowel op particuliere bodem (tuinen, erven) als op openbare plaatsen (zinkassenwegen). Zinkassen geven blijvend zware metalen af zoals cadmium, zink, lood, koper en arseen. Deze zijn in te grote hoeveelheid schadelijk voor leefmilieu en gezondheid. Het verwijderen van zinkassen en door zinkassen verontreinigde bodem is daarom één van de maatregelen in het project Actief Bodembeheer de Kempen.

In het kader van het bodem-onderzoek hebben we ook aangegeven waar we een moestuin zouden willen situeren, zodat daar extra bodemmonsters genomen konden worden. Op deze foto zie je een medewerker van Oranjewoud op die plek monsters nemen. Met een grondboor en een lange holle pijp worden op diverse plaatsen grondmonsters genomen, die in het laboratorium dan worden onderzocht op zaken zoals olieresten en zware metalen.

Naast de vervuilde grond bleek er ook asbest aanwezig te zijn, met name gebruikt als dakbedekking van de bijgebouwen. Asbestverwijdering is een prijzige aangelegenheid, dus dat betekent voor ons een bijkomende post op de sloopkosten.

Uit het onderzoek bleek dat het maar goed was dat we de schone grond verklaring in het koopkontrakt hadden laten opnemen: op verschillende plaatsen rond de boerderij bleek er sprake te zijn van behoorlijk zware verontreiniging met zinkassen. De omvang van de verontreining bleek zodanig te zijn, dat er een door de gemeente goedgekeurd plan voor sanering moet worden opgesteld. Pas daarna kan onder supervisie van Bodembeheer de Kempen tot verwijdering van de vervuilde grond worden overgegaan. Een meevaller voor de verkopers is dat dit een zwaar gesubsidieerde operatie is, een nadeel voor ons is dat deze procedure behoorlijk veel tijd kost. In overleg met de verkopers en de makelaar is de datum voor het passeren van de koopaktie derhalve uitgesteld tot 1 december 2007. In de tussentijd gaan wij samen met de architecten verder met het uitwerken van alle plannen, in het vertrouwen dat het allemaal wel in orde komt met de grond....

0 reacties:

Een reactie plaatsen

Links naar dit bericht:

Een koppeling maken

<< Startpagina