Liskeshoeve

van bouwval tot droomhuis

zondag 22 februari 2009

Liskesven

Vennen zijn kleine meertjes, die zijn ontstaan in de ijstijd, maar pas later (in het Holoceen) met water gevuld zijn geraakt. De letterlijke betekenis van ven is 'moerassige waterplas'. Vennen vinden we in Nederland op de zandgronden, meestal gelegen in het bos of een heidegebied.

Aan de rand van een ven treedt veelal een natuurlijk transitieproces op. Er groeien planten, waaronder veel mossen. Na afsterven ervan blijven resten achter die onder water nauwelijks vergaan, daardoor treedt verlanding op. In de loop van eeuwen kan zo een pakket hoogveen ontstaan. Het veen is later bij turfwinning vaak weer weggegraven.

Helaas is het aantal vennen is de laatste decennia aanzienlijk afgenomen. Met hulp van de mensen van onze tuinarchitect Noël van Mierlo gaan daar iets aan doen: Schoor is binnenkort een stukje peellandschap rijker, inclusief vennetje! Hierbij een terugblik op de inmiddels afgeronde werkzaamheden in dat deel van de tuin, aan de hand van foto's gemaakt door Noël:

Hier zien we hoveniers Casper en Dave bezig met de vijverrand. Eigenlijk is dit de tweede rand, want wat verder naar het midden zit nog een opstaande rand die moet voorkomen dat de op de folie aan te brengen leem en klei straks het diepere deel van de vijver inschuift.

Uiteindelijk zal het water in onze ven ongeveer tot aan deze tweede rand komen te staan.

Op deze overzichtsfoto zie je die leem en kleigrond langs de rand van het ven. Ook is hierop al een stuk beplanting aangebracht in de vorm van Molinia pollen (de donkere plekken). Molinia vormt dichte zoden, en komt nog voor op veenweiden, de blauwgraslanden. De lange halmen met pluimen werden vroeger vaak gebruikt voor het reinigen van tabakspijpen, vandaar de alternatieve naam 'pijpestrootje'.
Ook zien we op bovenstaande foto hovenier/timmerman Erik nog druk in de weer met het vlondertje. Ik kan me al helemaal voorstellen dat dit straks een prachtige plek is om rustig te zitten en wat te mijmeren:


Veel vennen en veentjes kennen een rijkdom aan namen. Zo vinden we in het nationaal park Dwingelderveld het 'Moordenaarsveen'. Naar verluidt is daar ooit op onopgehelderde wijze een verdoolde Spaanse soldaat omgebracht. Wie er oor voor heeft, kan op een stille, nevelige nachten het arme slachtoffer weer horen smoren en stikken in dat vennetje...

Diverse vennen zijn in de loop van de tijd vernoemd naar de eigenaar, de gebruiker of turfgraver of iemand anders 'die er iets mee van doen had'. Daarom stel ik voor de ven nabij de Liskeshoeve om te dopen in de 'Liskesven'. Champagne!

0 reacties:

Een reactie plaatsen

Links naar dit bericht:

Een koppeling maken

<< Startpagina