Liskeshoeve

van bouwval tot droomhuis

zaterdag 29 november 2008

Gaten boren voor warmtepomp

Zoals al eerder gemeld, wordt de temperatuur in de Liskeshoeve straks geregeld door middel van een warmtepomp, die een aanzienlijke besparing zal geven van op het primaire energiegebruik voor verwarming. Het is de vraag of we de warmtepomp installatie ooit zullen terugverdienen. Mijn verwachting is dat de prijs van conventionele energiedragers aanzienlijk zal toenemen in de nabije toekomst, dus wie weet zal het uiteindelijk toch een goede investering blijken te zijn.

Afgezien van dit kostenaspect, vinden wij het belangrijker dat de gewonnen aardwarmte de inzet van fossiele brandstoffen vrijwel volledig vervangt. Want de omzetting van aardgas en olie in warmte gaat gepaard met blijvende schade aan ons leefmilieu. Aardwarmte wordt als een duurzame energie bron gezien, want de voorraad is onuitputtelijk.

Om gebruik te kunnen maken van deze warmte moet er een watervoerende laag zijn. In Nederland is deze watervoerende laag bijna overal aanwezig. De gemiddelde temperatuur van deze watervoerende laag is tot ca 70 meter ongeveer 10° tot 12° graden. Als bodemwarmtewisselaar gaan wij een systeem toepassen bestaande uit een gesloten circuit van leidingen in de bodem. Hiertoe worden verticale U lussen in geboorde gaten van zo'n 100 meter geïnstalleerd:

Bij het boren wordt gebruik gemaakt van een holle boorbuis met daarop een boorkop, waar water onder druk langs de boorkop gaat. Daarna gaat het water langs deze boorbuis weer omhoog en neemt alle boorgruis met zich mee, daardoor ontstaat er een schoon boorkanaal waar de wisselaar in geplaatst wordt.

Bij de Liskeshoeve komen in totaal vier gaten voor bodemwarmtewisselaars voor de warmtehuishouding, en één gat ten behoeve van een bron voor de beregening van de tuin.

Gisteren is begonnen met het boren van dit laatste gat, zodat er voor het boren van de overige gaten water uit deze bron gebruikt kan worden. Scheelt weer een flink aantal kubieke meters aan kostbaar drinkwater!

0 reacties:

Een reactie plaatsen

Links naar dit bericht:

Een koppeling maken

<< Startpagina